Vol 4, No 1 (2013)

Hellenic Journal οf Atherosclerosis

DOI: http://dx.doi.org/10.23803/hja.v4i1

Table of Contents

Reviews

V. Papavasileiou, H. Milionis, K. Makaritsis, K. Vemmos, G. Ntaios
PDF
Fotios Barkas, Evangelos Liberopoulos, Moses Elisaf
PDF
LM.A. Korou, I.P. Tzanetakou, I.S. Vlachos, I.P. Doulamis, D.N. Perrea
PDF
A. I. Gatsiou, K. Stellos, A. D. Tselepis
PDF
Athanasia K. Papazafiropoulou, Ifigeneia Papageorgiou, Danai F. Sfadou, Stavros I. Pappas
PDF
Stefanos Tyrovolas, Evangelos Polychronopoulos, Demosthenes Panagiotakos
PDF

Original Articles

E. Moutzouri, A. Kei, M. Elisaf
PDF
M.P. Koukouli, A. Melidonis, E. Bilianou, I. Skoularigis, H. Zintzaras, F. Triposkiadis
PDF