Vol 4, No 2 (2013)

Hellenic Journal οf Atherosclerosis

DOI: http://dx.doi.org/10.23803/hja.v4i2

Table of Contents

Reviews

Stefania E. Makariou, Evangelos N. Liberopoulos, Anna Challa, Moses Elisaf
PDF
Konstantinos C. Koskinas, Nikolaos Fragakis, Asterios Karagiannis, George D. Giannoglou
PDF
A. N. Mavrogiannaki, Ι. Ν. Μigdalis
PDF
E. Charatsi, G. Chrelias
PDF
Vasiliki D. Papakonstantinou
PDF
Vasileios Papavasileiou, George Ntaios, Konstantinos Makaritsis, Kostas Vemmos, Haralampos Milionis
PDF
Andromaxi A. Dimitriou, Constantinos C. Tellis, Alexandros D. Tselepis
PDF

Original Articles

Vasiliki Metaxa, Ioannis Skoumas, Christos Pitsavos, Evaggelos Oikonomou, Constantina Masoura, Christodoulos Stefanadis
PDF