Vol 9, No 2 (2018)

Hellenic Journal οf Atherosclerosis

DOI: http://dx.doi.org/10.23803/hja.v9i2

Table of Contents

Letter to the Editor

PCSK9 administration ameliorates non alcoholic fatty disease in patients with heterozygous familial hyperlipidemia
Aikaterini Dimakopoulou, Georgios Sfikas, Vasilios Athyros
PDF

Editorial

Eirini Konstantinidou, Konstantinos Tziomalos
PDF

Original Articles

Christos Rizos, Evangelos Liberopoulos, Eleni Mpilianou, Vasileios Kotsis, Nikolaos Tentolouris, Christina Antza, Ioanna Eleftheriadou, Vasileios Tsimihodimos, Moses Elisaf
PDF
Evangelia Tzorovili, Christina Chrysohoou, Evelina Bei, Konstantinos Konstantinou, Androniki Filippou, Stylianos Iosifidis, Demosthenes B. Panagiotakos, Dimitrios Tousoulis
PDF